Puasa Ramadhan

SHIFATI SHAUMIN NABIYII SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM FII RAMADHAN

A. Muqadimah

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada sayyid para Rasul, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba’du.

Buku ini -wahai saudaraku para penuntut ilmu- adalah cetakan terbaru dari kitab kami Sifat Shaum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam fii Ramadhan. Kami persembahkan pada kalian dengan bentuk yang bagus yang berisi faedah-faedah tambahan dan masalah-masalah yang ringan. Mudah-mudahan Allah menuliskan pahala dan manfaat bagi kami dengan mengarang kitab ini.

Dalam cetakan kali ini, kami berpikir untuk mentakhrij kembali hadits-hadits dalam kitab ini dengan takhrij manhaji ilmi yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah diwariskan para imam dan ulama kita Rahinmahullah.

Sebagai tambahan kami ingin katakan :

Dalam cetakan yang pertama dari kitab ini terdapat beberapa kekeliruan dan kesalahan, kali ini kami telah berusaha keras untuk menjauhinya. Mengingat yang benar dan hak Insya Allah Yang Maha Mulia urusan-Nya dan kami minta ampun kepada Allah dan kesalahan yang timbul dari kami.

Kami ulangi sekarang apa yang selalu kami ucapkan :

Semua kitab selain Al-Qur’an, mempunyai celah untuk dikritik, disalahkan dan dibenarkan. Barangsiapa yang melihat kesalahan pena, atau kesalahan paham hendaknya membenarkan dan meluruskan. Hati kami lapang dan telinga-telinga kami bersedia untuk menerimanya.
Dua penulis

Ali Hasan Ali Abdul Hamid
Salim Al-Hilaly

B. Daftar Isi:

keutamaan-puasa
keutamaan-puasa-ramadhan
wajibnya-puasa-ramadhan
targhib-puasa-ramadhan
ancaman-bagi-orang-yang-membatalkan-puasa-ramadhan-dengan-sengaja
menjelang-bulan-ramadhan
niat
sahur
yang-wajib-dijauhi-oleh-orang-yang-puasa
yang-boleh-dilakukan-oleh-orang-yang-puasa
allah-menghendaki-kemudahan-dan-tidakmenghendaki-kesukaran-bagimu
berbuka
perkara-perkara-yang-merusak-puasa
mengqadha-puasa
kafarat
fidyah
malam-lailatul-qadar
itikaf-berdiam-diri
shalat-tarawih
zakat-fithri

Advertisements