Category Archives: Pemerintahan Islam

Khulafaurrasyidin

Abu Bakar Sidik (11-13 H/632 M)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah bin Usman bin Amir
(51 SH-13 H/573-634 M). Lelaki pertama beriman kepada Rasulullah
saw. ini adalah khalifah pertama dan sahabat terdekat Rasulullah
saw. sebelum kenabian dan setelah kenabian. Beliau ini banyak
mendapatkan kesulitan dan penderitaan, banyak menafkahkan hartanya
untuk dakwah dan selalu bersama Rasulullah saw. di Mekah. Beliaulah
yang mendampingi Rasulullah saw. saat perjalanan hijrah, saat di gua
Tsur dan di banyak kejadian. Beliau dibaiat menjadi khalifah
sepeninggal Rasulullah saw. Pada masa kekhalifahannya, terjadi
peperangan melawan orang-orang murtad dan orang-orang yang memboikot
pembayaran zakat. Continue reading

Advertisements

Pemerintahan Islam (2)

Dinasti Samaniah (261-390 H/874-999 M)

Sebuah Daulat Iran yang berafiliasi kepada Saman Khudah yang
berkuasa di Khurasan dan kawasan Trans Oceania. Kedaulatan dinasti
ini diperkuat oleh Ismail bin Ahmad (892-907 M). Daulat ini berhasil
menghancurkan Daulat Shafariah. Pada masa pemerintahan mereka bidang
kebudayaan sangat maju sehingga Bukharest dan Samarkand menjadi
pusat peradaban Islam yang sangat penting di samping kota Bagdad. Continue reading

Pemerintahan Islam (1)

Atabikah

Atabik ialah suatu gelar yang diberikan oleh Bani Saljuk kepada para
pembesar istana, menteri dan panglima perang. Sebagian Atabik ini
berhasil mengambil alih kekuasaan, sehingga pada abad ke-12 M
lahirlah beberapa kerajaan kecil di dataran Persia dan Syam yang
berkuasa cukup lama. Atabik yang paling terkenal adalah atabik
Azerbaijan dan Persia.

Bani Thuluniah (254-292 H/868-905 M)

Kerajaan ini berkuasa di Mesir dan Suriah, independen dari
khalifah-khalifah Abasiah. Kerajaan ini didirikan oleh Ahmad bin
Thulun yang kemudian digantikan oleh puteranya, Khumarawaih.
Perselisihan-perselisihan yang timbul sepeninggal Khumarawaih
membuat kerajaan ini menjadi lemah sehingga dapat ditundukkan oleh
Daulat Abasiah. Kemajuan negara ini ditandai dengan renaisanse
arsitektur, Mesjid Ibnu Thulun di Kota Kairo adalah sebagian dari
peninggalan yang paling penting. Continue reading